Χαιρετισμός Διοικητή ΕΜΥ

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θεωρούμε την επαφή μας με το κοινό ιδιαίτερα σημαντική, γι' αυτό με την παρουσία μας στο διαδίκτυο παρέχουμε πληροφορίες για την αποστολή, την οργάνωση, την ιστορία και την εκπαίδευση της ΕΜΥ, αλλά και πρόσβαση σε πλήθος μετεωρολογικών προϊόντων, με γνώμονα την πληρέστερη ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου.

Η ΕΜΥ, βάσει του θεσμικού της πλαισίου, είναι ο επίσημος αρμόδιος φορέας της πολιτείας για τη μετεωρολογική υποστήριξη της χώρας στους τομείς της Εθνικής Οικονομίας, Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Κοινωνικού Συνόλου από τα φυσικά φαινόμενα. Συνεχής και αδιαπραγμάτευτος στόχος της Υπηρεσίας, προκειμένου να φέρει σε πέρας την αποστολή της, είναι η διατήρηση σε υψηλά επίπεδα της αξιοπιστίας όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Διεθνές επίπεδο. Αυτό προϋποθέτει αφενός την αδιάλειπτη επιχειρησιακή λειτουργία της καθ' όλο το εικοσιτετράωρο, αφετέρου την σταθερή προσήλωσή της στις ακόλουθες αρχές:

 • Συστηματική παρακολούθηση των διεθνών προδιαγραφών και προτύπων και εξασφάλιση της εφαρμογής τους εντός της υπηρεσίας.
 • Μελέτη και επιστημονική έρευνα σε συνεργασία με τους εθνικούς φορείς έρευνας των ατμοσφαιρικών παραμέτρων και των φαινομένων που σχετίζονται με τον καιρό και το κλίμα
 • Συστηματική συνεργασία με Εθνικούς και Διεθνείς Μετεωρολογικούς Οργανισμούς και χρήση μοντέλων καιρού.
 • Στελέχωση με υψηλού επιπέδου προσωπικό και συνεχής και εξειδικευμένη εκπαίδευσή του.
 • Διαρκής εκσυγχρονισμός και επέκταση της απαιτούμενης υποδομής του εθνικού δικτύου μετεωρολογικών σταθμών
 • Συστηματική συντήρηση του εξοπλισμού και διακρίβωση των οργάνων μέτρησης
 • Ανάπτυξη λογισμικού που να καλύπτει τις λειτουργικές μας ανάγκες
 • Διαρκής μέτρηση και βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε
 • Εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001 και όλων των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία μας
 • Διαρκής μέτρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Έχουμε την πεποίθηση, ότι και στην σημερινή δύσκολη συγκυρία, μπορούμε να ανταποκριθούμε επιτυχώς στην αποστολή μας, αξιοποιώντας κατά τον καλύτερο τρόπο τους πόρους τους οποίους επενδύει η Πολιτεία.

  Ταξίαρχος (ΜΤ) Νικόλαος Βογιατζής