Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8 ΓΡΗΓΟΡΑ 6 Η 7 ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΒΡΟΧΗ