Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ