Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ