Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ

ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 22.30 ΒΟΡΕΙΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 22.30 ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ