Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ

ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ