Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ

ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 22.00 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 22.00 ΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ