Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ

ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 8 Η 9 ΓΡΗΓΟΡΑ 8. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ Η ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Η ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ