Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΘΡΑΚΙΚΟ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.10 5 Η 6. ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.10 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ