Εικόνα Radar: 14.07.2020 16:45 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-07-14 16:45