ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGLM 081100Z 0812/0821 03015KT 9999 SCT020 TEMPO 0818/0821 03015G25KT=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

UUWW 081230Z 30005MPS 260V340 CAVOK 24/13 Q1020 R01/000070NOSIG=