ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/06/2020 15:20 24oC (75.2oF) 30%
S (1900)
4b (14kt)
03/06/2020 14:50 24oC (75.2oF) 35%
S (1900)
4b (14kt)
03/06/2020 14:20 25oC (77.0oF) 23%
S (1900)
1b (3kt)
03/06/2020 13:50 25oC (77.0oF) 25% VARIABLE 1b (3kt)
03/06/2020 13:20 25oC (77.0oF) 27%
W (2700)
2b (4kt)
03/06/2020 12:50 25oC (77.0oF) 29%
WNW (2900)
2b (4kt)
03/06/2020 12:20 25oC (77.0oF) 27%
WNW (2900)
2b (6kt)
03/06/2020 11:50 24oC (75.2oF) 26%
W (2800)
2b (5kt)
03/06/2020 11:20 24oC (75.2oF) 28%
W (2800)
2b (6kt)
03/06/2020 10:50 24oC (75.2oF) 28%
WNW (2900)
2b (5kt)
03/06/2020 10:20 23oC (73.4oF) 32%
WNW (2900)
3b (7kt)
03/06/2020 09:50 23oC (73.4oF) 37%
W (2800)
3b (8kt)
03/06/2020 09:20 23oC (73.4oF) 35%
WNW (2900)
3b (9kt)
03/06/2020 08:50 22oC (71.6oF) 37%
W (2800)
3b (8kt)
03/06/2020 08:20 22oC (71.6oF) 37%
WNW (3000)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours