ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
06/12/2019 10:20 10oC (50.0oF) 66%
NW (3200)
2b (6kt)
06/12/2019 09:50 10oC (50.0oF) 66%
NW (3100)
3b (7kt)
06/12/2019 09:20 10oC (50.0oF) 70%
NW (3100)
2b (6kt)
06/12/2019 08:50 10oC (50.0oF) 70% CALM
06/12/2019 08:20 9oC (48.2oF) 75% VARIABLE 1b (2kt)
06/12/2019 07:50 9oC (48.2oF) 75% CALM
06/12/2019 07:20 8oC (46.4oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
06/12/2019 06:50 8oC (46.4oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
06/12/2019 06:20 7oC (44.6oF) 87% CALM
06/12/2019 05:50 7oC (44.6oF) 87% CALM
06/12/2019 05:20 7oC (44.6oF) 87% CALM
06/12/2019 04:50 7oC (44.6oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
06/12/2019 04:20 7oC (44.6oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
06/12/2019 03:50 7oC (44.6oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
06/12/2019 03:20 7oC (44.6oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours