ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/08/2020 11:20 28oC (82.4oF) 57%
NW (3100)
4b (11kt)
08/08/2020 10:50 27oC (80.6oF) 60%
WNW (3000)
4b (12kt)
08/08/2020 10:20 27oC (80.6oF) 60%
WNW (3000)
3b (9kt)
08/08/2020 09:50 26oC (78.8oF) 64%
NW (3100)
3b (10kt)
08/08/2020 09:20 26oC (78.8oF) 69%
WNW (3000)
4b (11kt)
08/08/2020 08:50 27oC (80.6oF) 60%
NW (3100)
3b (10kt)
08/08/2020 08:20 26oC (78.8oF) 60%
WNW (3000)
3b (9kt)
08/08/2020 07:50 26oC (78.8oF) 64%
WNW (2900)
3b (8kt)
08/08/2020 07:20 25oC (77.0oF) 68%
NW (3100)
3b (9kt)
08/08/2020 06:50 25oC (77.0oF) 68%
WNW (3000)
3b (8kt)
08/08/2020 06:20 25oC (77.0oF) 68%
NW (3100)
3b (9kt)
08/08/2020 05:50 24oC (75.2oF) 73%
NW (3100)
3b (10kt)
08/08/2020 05:20 24oC (75.2oF) 73%
NW (3200)
3b (9kt)
08/08/2020 04:50 24oC (75.2oF) 68%
NNW (3400)
2b (5kt)
08/08/2020 04:20 24oC (75.2oF) 73%
NNW (3400)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours