ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
29/02/2020 09:20 10oC (50.0oF) 46%
NNW (3300)
5b GUSTS 7b (17ktG28kt)
29/02/2020 08:50 9oC (48.2oF) 49%
NNW (3300)
6b GUSTS 8b (22ktG35kt)
29/02/2020 08:20 9oC (48.2oF) 49%
NNW (3300)
6b GUSTS 7b (22ktG32kt)
29/02/2020 07:50 9oC (48.2oF) 49%
NNW (3300)
6b GUSTS 8b (25ktG35kt)
29/02/2020 07:20 8oC (46.4oF) 52%
NNW (3300)
7b GUSTS 8b (30ktG40kt)
29/02/2020 06:50 8oC (46.4oF) 52%
NNW (3300)
6b GUSTS 8b (25ktG35kt)
29/02/2020 06:20 7oC (44.6oF) 60%
NNW (3300)
6b GUSTS 8b (25ktG40kt)
29/02/2020 05:50 7oC (44.6oF) 56%
NNW (3300)
7b GUSTS 9b (30ktG45kt)
29/02/2020 05:20 7oC (44.6oF) 56%
NNW (3300)
7b GUSTS 9b (30ktG45kt)
29/02/2020 04:50 7oC (44.6oF) 56%
NW (3200)
8b GUSTS 10b (36ktG50kt)
29/02/2020 04:20 7oC (44.6oF) 52%
NNW (3300)
7b GUSTS 9b (31ktG46kt)
29/02/2020 03:50 7oC (44.6oF) 56%
NW (3200)
7b GUSTS 9b (31ktG45kt)
29/02/2020 03:20 7oC (44.6oF) 56%
NNW (3300)
7b GUSTS 9b (30ktG43kt)
29/02/2020 02:50 8oC (46.4oF) 52%
NNW (3300)
6b GUSTS 8b (26ktG36kt)
29/02/2020 02:20 8oC (46.4oF) 52%
NNW (3300)
6b GUSTS 8b (25ktG35kt)

Station Observations for the last 24 hours