ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/09/2019 02:50 15oC (59.0oF) 87% CALM
17/09/2019 02:20 15oC (59.0oF) 87% CALM
16/09/2019 19:20 22oC (71.6oF) 56%
SW (2300)
2b (5kt)
16/09/2019 18:50 22oC (71.6oF) 56%
SW (2300)
2b (5kt)
16/09/2019 18:20 23oC (73.4oF) 49%
SW (2300)
2b (5kt)
16/09/2019 17:50 23oC (73.4oF) 49%
SW (2300)
2b (5kt)
16/09/2019 17:20 23oC (73.4oF) 49%
SW (2300)
2b (5kt)
16/09/2019 16:50 25oC (77.0oF) 46%
SW (2300)
2b (5kt)
16/09/2019 16:20 26oC (78.8oF) 41%
SW (2300)
2b (5kt)
16/09/2019 15:50 26oC (78.8oF) 41%
SW (2300)
2b (5kt)
16/09/2019 15:20 27oC (80.6oF) 36%
SW (2300)
2b (6kt)
16/09/2019 14:50 27oC (80.6oF) 36%
SW (2300)
2b (6kt)
16/09/2019 14:20 27oC (80.6oF) 36%
SSW (2100)
3b (10kt)
16/09/2019 13:50 27oC (80.6oF) 36%
SSW (2100)
3b (10kt)
16/09/2019 13:20 27oC (80.6oF) 36%
SSW (2100)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours