ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupoli (Alexandroupoli) Longitute (Lon): 25.95 Latitute (Lat): 40.86 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/01/2021 07:20 0oC (32.0oF) 86% CALM
20/01/2021 06:50 -1oC (30.2oF) 86% CALM
20/01/2021 06:20 -2oC (28.4oF) 86% CALM
20/01/2021 05:50 -4oC (24.8oF) 92% CALM
20/01/2021 05:20 -5oC (23.0oF) 79% CALM
20/01/2021 04:50 -6oC (21.2oF) 85% CALM
20/01/2021 04:20 -6oC (21.2oF) 85% CALM
19/01/2021 17:50 -3oC (26.6oF) 63% CALM
19/01/2021 17:20 -3oC (26.6oF) 68% CALM
19/01/2021 16:50 -2oC (28.4oF) 63% VARIABLE 1b (3kt)
19/01/2021 16:20 -1oC (30.2oF) 54% VARIABLE 1b (3kt)
19/01/2021 15:50 0oC (32.0oF) 50% VARIABLE 1b (3kt)
19/01/2021 15:20 0oC (32.0oF) 50%
E (0900)
2b (4kt)
19/01/2021 14:50 1oC (33.8oF) 47%
E (0900)
2b (6kt)
19/01/2021 14:20 2oC (35.6oF) 47%
E (0900)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours