ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupoli (Alexandroupoli) Longitute (Lon): 25.95 Latitute (Lat): 40.86 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/10/2020 17:50 17oC (62.6oF) 67%
NNE (0200)
2b (5kt)
21/10/2020 17:20 17oC (62.6oF) 72%
N (3500)
2b (5kt)
21/10/2020 16:50 18oC (64.4oF) 67%
N (3500)
2b (5kt)
21/10/2020 16:20 20oC (68.0oF) 55%
N (3600)
2b (6kt)
21/10/2020 15:50 20oC (68.0oF) 55%
N (3600)
2b (6kt)
21/10/2020 15:20 20oC (68.0oF) 52%
NNE (0200)
3b (10kt)
21/10/2020 14:50 21oC (69.8oF) 48%
NNE (0300)
4b (13kt)
21/10/2020 14:20 21oC (69.8oF) 39%
NNE (0300)
3b (10kt)
21/10/2020 13:50 21oC (69.8oF) 39%
NNE (0300)
3b (10kt)
21/10/2020 13:20 21oC (69.8oF) 39%
NE (0400)
4b (15kt)
21/10/2020 12:50 21oC (69.8oF) 39%
NE (0400)
4b (15kt)
21/10/2020 12:20 21oC (69.8oF) 42%
NNE (0300)
4b (13kt)
21/10/2020 11:50 21oC (69.8oF) 42%
NNE (0300)
4b (13kt)
21/10/2020 11:20 21oC (69.8oF) 39%
NNE (0200)
4b (13kt)
21/10/2020 10:50 21oC (69.8oF) 39%
NNE (0300)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours