ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/08/2020 11:50 35oC (95.0oF) 33%
NE (0400)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
08/08/2020 10:50 34oC (93.2oF) 37%
NE (0500)
5b GUSTS 7b (19ktG30kt)
08/08/2020 10:20 34oC (93.2oF) 37%
NNE (0300)
5b GUSTS 7b (18ktG31kt)
08/08/2020 09:50 33oC (91.4oF) 40%
NNE (0300)
5b GUSTS 7b (18ktG30kt)
08/08/2020 09:20 32oC (89.6oF) 42%
NE (0400)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
08/08/2020 08:50 32oC (89.6oF) 42%
NE (0400)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)
08/08/2020 08:20 30oC (86.0oF) 44%
NNE (0300)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
08/08/2020 07:50 30oC (86.0oF) 44%
NNE (0300)
4b (15kt)
08/08/2020 07:20 29oC (84.2oF) 47%
NNE (0200)
4b (12kt)
08/08/2020 06:50 29oC (84.2oF) 47%
NNE (0200)
4b (12kt)
08/08/2020 06:20 29oC (84.2oF) 50%
NNE (0200)
4b (13kt)
08/08/2020 05:50 28oC (82.4oF) 53%
NNE (0200)
4b (12kt)
08/08/2020 05:20 23oC (73.4oF) 68% CALM
08/08/2020 04:50 23oC (73.4oF) 68% CALM
08/08/2020 04:20 22oC (71.6oF) 77% CALM

Station Observations for the last 24 hours