ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
29/02/2020 10:20 12oC (53.6oF) 76%
N (3600)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
29/02/2020 09:50 12oC (53.6oF) 76%
N (3600)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
29/02/2020 09:20 10oC (50.0oF) 49%
N (3600)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
29/02/2020 08:50 10oC (50.0oF) 49%
N (3500)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
29/02/2020 08:20 9oC (48.2oF) 65%
NNW (3300)
3b (10kt)
29/02/2020 07:50 9oC (48.2oF) 65%
NNW (3300)
3b (10kt)
29/02/2020 07:20 7oC (44.6oF) 70%
NNW (3400)
3b (8kt)
29/02/2020 06:50 7oC (44.6oF) 70%
NNW (3400)
3b (8kt)
29/02/2020 06:20 6oC (42.8oF) 86%
NNW (3300)
3b (8kt)
29/02/2020 05:50 6oC (42.8oF) 86%
NNW (3300)
3b (8kt)
29/02/2020 05:20 5oC (41.0oF) 86%
NNW (3300)
3b (10kt)
29/02/2020 04:50 5oC (41.0oF) 86%
NNW (3300)
4b (14kt)
29/02/2020 04:20 5oC (41.0oF) 86% CALM
29/02/2020 03:50 5oC (41.0oF) 86% CALM
28/02/2020 19:20 9oC (48.2oF) 61%
WSW (2500)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours