ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
29/02/2020 09:20 12oC (53.6oF) 40%
WSW (2400)
3b (7kt)
29/02/2020 08:50 12oC (53.6oF) 40%
W (2800)
3b (7kt)
29/02/2020 08:20 11oC (51.8oF) 40%
SSW (2000)
3b (7kt)
29/02/2020 07:50 10oC (50.0oF) 42%
W (2800)
2b (5kt)
29/02/2020 07:20 9oC (48.2oF) 45%
WNW (2900)
3b (8kt)
29/02/2020 06:50 9oC (48.2oF) 45%
W (2800)
3b (7kt)
29/02/2020 06:20 5oC (41.0oF) 56%
WNW (3000)
3b (7kt)
29/02/2020 05:50 5oC (41.0oF) 56%
W (2800)
3b (8kt)
29/02/2020 05:20 4oC (39.2oF) 75%
WNW (2900)
3b (7kt)
29/02/2020 04:50 4oC (39.2oF) 75%
WNW (3000)
2b (6kt)
29/02/2020 04:20 4oC (39.2oF) 80%
NNW (3400)
2b (5kt)
29/02/2020 03:50 5oC (41.0oF) 86%
NNW (3400)
2b (5kt)
29/02/2020 03:20 6oC (42.8oF) 75%
NW (3200)
3b (7kt)
29/02/2020 02:50 6oC (42.8oF) 75%
NW (3200)
3b (7kt)
29/02/2020 01:50 6oC (42.8oF) 75%
NW (3100)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours