ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/08/2020 11:20 31oC (87.8oF) 42%
NE (0500)
2b (6kt)
08/08/2020 09:50 32oC (89.6oF) 39%
ENE (0600)
4b (12kt)
08/08/2020 09:20 31oC (87.8oF) 39%
ENE (0700)
4b (14kt)
08/08/2020 08:50 31oC (87.8oF) 39%
ENE (0600)
4b (14kt)
08/08/2020 08:20 31oC (87.8oF) 34%
NE (0500)
4b (16kt)
08/08/2020 07:50 31oC (87.8oF) 34%
ENE (0600)
4b (13kt)
08/08/2020 07:20 29oC (84.2oF) 50%
ENE (0600)
4b (14kt)
08/08/2020 06:50 29oC (84.2oF) 50%
E (0800)
3b (7kt)
08/08/2020 06:20 26oC (78.8oF) 57%
ENE (0700)
2b (5kt)
08/08/2020 05:50 25oC (77.0oF) 56% CALM
08/08/2020 05:20 22oC (71.6oF) 82% CALM
08/08/2020 04:50 22oC (71.6oF) 82% CALM
08/08/2020 04:20 21oC (69.8oF) 77% CALM
08/08/2020 03:50 21oC (69.8oF) 77% CALM
08/08/2020 03:20 21oC (69.8oF) 77% CALM

Station Observations for the last 24 hours