ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
06/12/2019 09:50 9oC (48.2oF) 61% VARIABLE 1b (2kt)
06/12/2019 09:20 9oC (48.2oF) 61% VARIABLE 1b (2kt)
06/12/2019 08:50 9oC (48.2oF) 61% VARIABLE 1b (2kt)
06/12/2019 08:20 7oC (44.6oF) 70% VARIABLE 1b (2kt)
06/12/2019 07:50 6oC (42.8oF) 75%
ENE (0600)
1b (2kt)
06/12/2019 07:20 3oC (37.4oF) 64%
NE (0500)
1b (3kt)
06/12/2019 06:50 2oC (35.6oF) 69%
NE (0500)
1b (2kt)
06/12/2019 06:20 0oC (32.0oF) 86%
NE (0500)
2b (4kt)
06/12/2019 05:50 0oC (32.0oF) 86%
NE (0500)
2b (4kt)
06/12/2019 05:20 0oC (32.0oF) 86%
NE (0400)
1b (3kt)
06/12/2019 04:50 0oC (32.0oF) 86%
NE (0400)
1b (3kt)
06/12/2019 04:20 0oC (32.0oF) 86%
NE (0500)
1b (3kt)
06/12/2019 03:50 -1oC (30.2oF) 80%
NE (0500)
2b (4kt)
06/12/2019 03:20 0oC (32.0oF) 80%
ENE (0600)
2b (4kt)
06/12/2019 02:50 0oC (32.0oF) 80%
ENE (0600)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours