ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/09/2019 20:20 20oC (68.0oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)
16/09/2019 19:50 20oC (68.0oF) 82% CALM
16/09/2019 19:20 21oC (69.8oF) 77% VARIABLE 1b (3kt)
16/09/2019 18:50 21oC (69.8oF) 77%
NE (0400)
1b (2kt)
16/09/2019 18:20 22oC (71.6oF) 72%
NNE (0300)
1b (3kt)
16/09/2019 17:50 23oC (73.4oF) 68%
WSW (2500)
1b (2kt)
16/09/2019 17:20 23oC (73.4oF) 68%
WSW (2500)
1b (3kt)
16/09/2019 16:50 23oC (73.4oF) 68%
WSW (2500)
1b (3kt)
16/09/2019 16:20 24oC (75.2oF) 60%
W (2800)
2b (4kt)
16/09/2019 15:50 24oC (75.2oF) 60%
W (2800)
2b (4kt)
16/09/2019 15:20 25oC (77.0oF) 56%
WSW (2500)
2b (5kt)
16/09/2019 14:50 25oC (77.0oF) 56%
WSW (2500)
2b (6kt)
16/09/2019 14:20 26oC (78.8oF) 53%
W (2600)
2b (6kt)
16/09/2019 13:50 26oC (78.8oF) 53%
SW (2300)
2b (6kt)
16/09/2019 13:20 26oC (78.8oF) 53%
WSW (2400)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours