ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/01/2021 06:20 -3oC (26.6oF) 79% CALM
20/01/2021 05:50 -4oC (24.8oF) 86% CALM
20/01/2021 05:20 -4oC (24.8oF) 86% CALM
20/01/2021 04:50 -4oC (24.8oF) 86% CALM
19/01/2021 17:50 0oC (32.0oF) 86%
N (0100)
2b (4kt)
19/01/2021 17:20 1oC (33.8oF) 64%
NNE (0200)
2b (5kt)
19/01/2021 16:50 1oC (33.8oF) 64%
NNE (0200)
2b (5kt)
19/01/2021 16:20 2oC (35.6oF) 55% CALM
19/01/2021 15:50 3oC (37.4oF) 51%
E (0800)
2b (4kt)
19/01/2021 15:20 3oC (37.4oF) 51% CALM
19/01/2021 14:50 4oC (39.2oF) 48% CALM
19/01/2021 14:20 5oC (41.0oF) 48% CALM
19/01/2021 13:50 5oC (41.0oF) 48% CALM
19/01/2021 13:20 5oC (41.0oF) 44%
S (1700)
2b (4kt)
19/01/2021 12:50 5oC (41.0oF) 44%
SSE (1500)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours