ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/09/2019 22:20 22oC (71.6oF) 77%
SW (2200)
3b (7kt)
19/09/2019 21:50 22oC (71.6oF) 77%
SW (2200)
3b (7kt)
19/09/2019 21:20 22oC (71.6oF) 72%
SW (2200)
3b (8kt)
19/09/2019 20:50 22oC (71.6oF) 72%
SW (2200)
3b (8kt)
19/09/2019 20:20 23oC (73.4oF) 73%
SW (2200)
3b (8kt)
19/09/2019 19:50 23oC (73.4oF) 73%
SW (2200)
3b (8kt)
19/09/2019 19:20 23oC (73.4oF) 73%
SW (2200)
3b (8kt)
19/09/2019 18:50 23oC (73.4oF) 73%
SW (2200)
3b (8kt)
19/09/2019 18:20 23oC (73.4oF) 73%
SW (2200)
3b (8kt)
19/09/2019 17:50 23oC (73.4oF) 73%
SW (2200)
3b (9kt)
19/09/2019 17:20 23oC (73.4oF) 73%
SW (2300)
3b (8kt)
19/09/2019 16:50 24oC (75.2oF) 68%
WSW (2400)
3b (10kt)
19/09/2019 16:20 25oC (77.0oF) 60%
WSW (2400)
3b (10kt)
19/09/2019 15:50 25oC (77.0oF) 60%
WSW (2400)
4b (11kt)
19/09/2019 15:20 26oC (78.8oF) 57%
WSW (2400)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours