ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/10/2020 23:50 17oC (62.6oF) 93% CALM
21/10/2020 23:20 18oC (64.4oF) 87% CALM
21/10/2020 22:50 18oC (64.4oF) 87% CALM
21/10/2020 22:20 18oC (64.4oF) 87%
SE (1300)
2b (4kt)
21/10/2020 21:50 18oC (64.4oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
21/10/2020 21:20 18oC (64.4oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
21/10/2020 20:50 19oC (66.2oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)
21/10/2020 20:20 19oC (66.2oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
21/10/2020 19:50 19oC (66.2oF) 82%
E (1000)
1b (3kt)
21/10/2020 19:20 18oC (64.4oF) 87%
SSW (2000)
1b (3kt)
21/10/2020 18:50 18oC (64.4oF) 87%
SSW (2000)
1b (3kt)
21/10/2020 18:20 19oC (66.2oF) 82%
SSW (2100)
2b (6kt)
21/10/2020 17:50 19oC (66.2oF) 82%
SSW (2100)
2b (6kt)
21/10/2020 17:20 19oC (66.2oF) 87%
SSW (2100)
2b (5kt)
21/10/2020 16:50 19oC (66.2oF) 87%
SSW (2000)
1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours