ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/01/2021 13:50 18oC (64.4oF) 55%
S (1900)
2b (6kt)
24/01/2021 13:20 18oC (64.4oF) 59%
S (1900)
2b (6kt)
24/01/2021 12:50 18oC (64.4oF) 63%
SSW (2000)
3b (7kt)
24/01/2021 12:20 17oC (62.6oF) 67%
SSW (2100)
3b (7kt)
24/01/2021 11:50 17oC (62.6oF) 67%
SSW (2100)
2b (5kt)
24/01/2021 11:20 17oC (62.6oF) 67%
SSW (2100)
2b (6kt)
24/01/2021 10:50 17oC (62.6oF) 67%
S (1800)
2b (6kt)
24/01/2021 10:20 16oC (60.8oF) 71%
S (1700)
2b (5kt)
24/01/2021 09:50 16oC (60.8oF) 71%
S (1900)
2b (5kt)
24/01/2021 09:20 16oC (60.8oF) 76%
S (1900)
3b (7kt)
24/01/2021 08:50 16oC (60.8oF) 76%
S (1800)
2b (5kt)
24/01/2021 08:20 15oC (59.0oF) 76%
SSW (2000)
2b (4kt)
24/01/2021 07:20 12oC (53.6oF) 81% CALM
24/01/2021 06:50 12oC (53.6oF) 81% CALM
24/01/2021 06:20 12oC (53.6oF) 81%
S (1700)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours