ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/02/2020 11:20 18oC (64.4oF) 59%
WSW (2500)
4b (12kt)
25/02/2020 10:50 18oC (64.4oF) 59%
W (2600)
4b (11kt)
25/02/2020 10:20 18oC (64.4oF) 59%
W (2600)
4b (11kt)
25/02/2020 09:50 18oC (64.4oF) 59%
WSW (2500)
3b (10kt)
25/02/2020 09:20 17oC (62.6oF) 63%
WSW (2500)
3b (8kt)
25/02/2020 08:20 17oC (62.6oF) 63%
W (2600)
3b (8kt)
25/02/2020 07:50 16oC (60.8oF) 67%
W (2600)
3b (7kt)
25/02/2020 07:20 15oC (59.0oF) 71%
WSW (2400)
3b (7kt)
25/02/2020 06:50 15oC (59.0oF) 71%
WSW (2400)
2b (5kt)
25/02/2020 06:20 14oC (57.2oF) 71%
WSW (2400)
2b (5kt)
25/02/2020 05:50 13oC (55.4oF) 76%
WSW (2400)
2b (5kt)
25/02/2020 05:20 12oC (53.6oF) 76%
WNW (2900)
3b (9kt)
25/02/2020 04:50 13oC (55.4oF) 76%
W (2800)
3b (8kt)
25/02/2020 04:20 12oC (53.6oF) 76%
W (2700)
2b (5kt)
25/02/2020 03:50 12oC (53.6oF) 76%
WNW (3000)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours