ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/08/2020 11:20 28oC (82.4oF) 69%
WSW (2500)
5b (21kt)
08/08/2020 10:50 28oC (82.4oF) 69%
WSW (2500)
5b (21kt)
08/08/2020 10:20 28oC (82.4oF) 69%
WSW (2500)
5b (21kt)
08/08/2020 09:50 28oC (82.4oF) 69%
WSW (2500)
5b (18kt)
08/08/2020 09:20 28oC (82.4oF) 69%
WSW (2500)
5b (17kt)
08/08/2020 08:50 28oC (82.4oF) 69%
WSW (2500)
4b (16kt)
08/08/2020 08:20 27oC (80.6oF) 73%
WSW (2500)
4b (16kt)
08/08/2020 07:50 27oC (80.6oF) 73%
WSW (2500)
4b (16kt)
08/08/2020 07:20 27oC (80.6oF) 78%
W (2600)
4b (14kt)
08/08/2020 06:50 27oC (80.6oF) 78%
WSW (2500)
4b (13kt)
08/08/2020 06:20 26oC (78.8oF) 78%
W (2600)
4b (13kt)
08/08/2020 05:50 26oC (78.8oF) 78%
W (2600)
4b (12kt)
08/08/2020 05:20 26oC (78.8oF) 83%
WSW (2500)
4b (13kt)
08/08/2020 04:50 25oC (77.0oF) 88%
W (2800)
3b (10kt)
08/08/2020 04:20 25oC (77.0oF) 88%
WSW (2500)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours