ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/06/2020 14:50 22oC (71.6oF) 72%
WSW (2500)
4b (13kt)
03/06/2020 14:20 22oC (71.6oF) 72%
WSW (2500)
4b (13kt)
03/06/2020 13:50 22oC (71.6oF) 72%
WSW (2500)
4b (14kt)
03/06/2020 13:20 23oC (73.4oF) 64%
WSW (2500)
4b (15kt)
03/06/2020 12:50 23oC (73.4oF) 64%
WSW (2500)
4b (15kt)
03/06/2020 12:20 23oC (73.4oF) 68%
WSW (2500)
4b (15kt)
03/06/2020 11:50 24oC (75.2oF) 49%
WSW (2500)
4b (13kt)
03/06/2020 11:20 24oC (75.2oF) 49%
W (2600)
4b (12kt)
03/06/2020 10:50 24oC (75.2oF) 49%
W (2600)
4b (12kt)
03/06/2020 10:20 24oC (75.2oF) 46%
W (2600)
3b (8kt)
03/06/2020 09:50 24oC (75.2oF) 46%
W (2600)
3b (8kt)
03/06/2020 09:20 22oC (71.6oF) 64%
WSW (2500)
3b (9kt)
03/06/2020 08:50 22oC (71.6oF) 64%
WSW (2500)
3b (9kt)
03/06/2020 08:20 22oC (71.6oF) 64%
WSW (2500)
3b (8kt)
03/06/2020 07:50 22oC (71.6oF) 64%
WSW (2500)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours