ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAV 200550Z VRB02KT CAVOK 00/M07 Q1028 RMK NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 200530Z 19006KT 150V210 CAVOK 07/01 Q1003 NOSIG=