ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAV 032050Z 28004KT 9999 FEW030 16/13 Q1011 RMK FEW100 NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 032100Z AUTO 03012KT 9999 RA ///CB 16/14 Q1001 TEMPO04020G30KT 1500 TSRA=