Δεν υπάρχει Έκτακτο Δελτίο θυελλωδών ανέμων σε ισχύ

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΘΗΝΑ, ΠΕΜΠΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 / 1600 UTC
- ΑΝΕΜΟΙ: ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΠΟΦΟΡ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΟΙ ΡΙΠΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 40 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ

ΜΕΡΟΣ 1
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΜΙΑ

ΜΕΡΟΣ 2
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 16-09-21/09 UTC
ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1010 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ 1011 ΣΤΗ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ.
ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1021 ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΡΤΗ ΚΑΙ 1020 ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΙΤΑΛΙΑ

ΜΕΡΟΣ 3
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 16 UTC

ΒΟΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 4 Η 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ
ΔΥΤΙΚΟΙ 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ.
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΟΙ ΟΜΒΡΟΙ

ΝΟΤΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ
ΔΥΤΙΚΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΜΠΟΥΤ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ
5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΜΕΛΙΤΑ
ΝΟΤΙΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΜΕΧΡΙ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΓΚΑΜΠΕΣ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΝΟΤΙΟΙ 3 Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΣΙΔΡΑ
ΑΝΤΙΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 3 Η 4 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5. ΗΡΕΜΗ Η ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ 3 Η 4 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ
19.00 ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5. ΗΡΕΜΗ Η ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4. ΗΡΕΜΗ Η ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 23.00 ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΜΕΧΡΙ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 26.20 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ
ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΤΑΥΡΟΣ
ΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΔΕΛΤΑ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ 4 Η 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 3 Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ
ΔΥΤΙΚΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΟΙ ΟΜΒΡΟΙ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ

ΚΡΟΥΣΕΙΝΤ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ.
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 29.00 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 3 Η 4
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 29.00 4 Η 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΟΙ ΟΜΒΡΟΙ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΡΟΔΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΑΡΠΑΘΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 26.00 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5.
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΝΟΤΙΟΙ 4. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.30 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 3 Η 4 ΚΑΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.30 4 Η 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4.
ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
ΝΟΤΙΟΙ 3 Η 4 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΝΟΤΙΟΙ. ΗΡΕΜΗ Η ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ
ΝΟΤΙΟΙ 3 Η 4 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΝΟΤΙΟΙ. ΗΡΕΜΗ Η ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΣΤΕΝΟ ΚΑΦΗΡΕΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ 3 Η 4 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΝΟΤΙΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 24.50 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΓΡΗΓΟΡΑ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΝΟΤΙΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΡΑΚΙΚΟ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΝΟΤΙΟΙ. ΗΡΕΜΗ Η ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4. ΗΡΕΜΗ Η ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΜΑΡΜΑΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΗΡΕΜΗ Η
ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΝΟΤΙΟΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΝΟΤΙΟΙ 5 Η 6.
ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 5 Η 6 ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 12 ΩΡΕΣ
ΔΕΝ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ