ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/07/2020 14:50 27oC (80.6oF) 31%
NNE (0200)
5b (17kt)
14/07/2020 14:20 28oC (82.4oF) 29%
NNE (0300)
5b (20kt)
14/07/2020 13:50 28oC (82.4oF) 29%
NNE (0200)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
14/07/2020 13:20 28oC (82.4oF) 29%
N (3600)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
14/07/2020 12:50 28oC (82.4oF) 27%
N (0100)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
14/07/2020 12:20 28oC (82.4oF) 27%
N (0100)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
14/07/2020 11:50 28oC (82.4oF) 29%
NNE (0200)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
14/07/2020 11:20 28oC (82.4oF) 34%
N (3600)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
14/07/2020 10:50 28oC (82.4oF) 31%
N (3600)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
14/07/2020 10:20 27oC (80.6oF) 38%
N (0100)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
14/07/2020 09:50 28oC (82.4oF) 34%
N (0100)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
14/07/2020 09:20 27oC (80.6oF) 36%
N (0100)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
14/07/2020 08:50 26oC (78.8oF) 41%
N (0100)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
14/07/2020 08:20 26oC (78.8oF) 41%
N (0100)
5b GUSTS 7b (18ktG29kt)
14/07/2020 07:50 26oC (78.8oF) 41%
N (0100)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)

Station Observations for the last 24 hours