ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/09/2019 01:50 17oC (62.6oF) 63% CALM
17/09/2019 01:20 17oC (62.6oF) 63% CALM
17/09/2019 00:50 18oC (64.4oF) 59% CALM
17/09/2019 00:20 17oC (62.6oF) 67% CALM
16/09/2019 23:50 18oC (64.4oF) 63% CALM
16/09/2019 23:20 18oC (64.4oF) 63% CALM
16/09/2019 22:50 17oC (62.6oF) 67% CALM
16/09/2019 22:20 19oC (66.2oF) 63% CALM
16/09/2019 21:50 20oC (68.0oF) 59% CALM
16/09/2019 21:20 18oC (64.4oF) 63% CALM
16/09/2019 20:50 19oC (66.2oF) 59% CALM
16/09/2019 20:20 20oC (68.0oF) 59% CALM
16/09/2019 19:50 20oC (68.0oF) 59% CALM
16/09/2019 19:20 20oC (68.0oF) 63%
SW (2200)
1b (2kt)
16/09/2019 18:50 21oC (69.8oF) 59% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours