ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
29/02/2020 08:20 10oC (50.0oF) 31%
NW (3200)
5b GUSTS 7b (20ktG32kt)
29/02/2020 07:50 10oC (50.0oF) 34%
NNW (3300)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)
29/02/2020 07:20 9oC (48.2oF) 36%
NW (3200)
5b GUSTS 7b (18ktG31kt)
29/02/2020 07:07 9oC (48.2oF) 36%
NW (3200)
4b GUSTS 7b (16ktG28kt)
29/02/2020 06:50 9oC (48.2oF) 36%
NW (3100)
4b (13kt)
29/02/2020 06:20 8oC (46.4oF) 42%
NW (3100)
3b (9kt)
29/02/2020 05:50 8oC (46.4oF) 39%
NW (3200)
3b (10kt)
29/02/2020 05:20 7oC (44.6oF) 42%
W (2800)
4b (12kt)
29/02/2020 04:50 7oC (44.6oF) 45%
W (2800)
3b (9kt)
29/02/2020 04:20 7oC (44.6oF) 48%
NW (3100)
3b (10kt)
29/02/2020 03:50 7oC (44.6oF) 52%
NW (3200)
4b (11kt)
29/02/2020 03:20 7oC (44.6oF) 52%
NW (3100)
4b (12kt)
29/02/2020 02:50 7oC (44.6oF) 48%
NW (3100)
3b (10kt)
29/02/2020 02:20 7oC (44.6oF) 52%
NW (3200)
3b (10kt)
29/02/2020 01:50 8oC (46.4oF) 49%
WNW (3000)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours