ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/11/2019 00:50 12oC (53.6oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
16/11/2019 00:20 11oC (51.8oF) 93%
W (2800)
1b (2kt)
15/11/2019 23:50 10oC (50.0oF) 93%
WNW (3000)
1b (2kt)
15/11/2019 23:20 10oC (50.0oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
15/11/2019 22:50 12oC (53.6oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
15/11/2019 22:20 11oC (51.8oF) 93%
WNW (2900)
1b (2kt)
15/11/2019 21:50 11oC (51.8oF) 93%
WNW (2900)
1b (3kt)
15/11/2019 21:20 12oC (53.6oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
15/11/2019 20:50 12oC (53.6oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
15/11/2019 20:20 12oC (53.6oF) 100%
WSW (2500)
1b (2kt)
15/11/2019 19:50 13oC (55.4oF) 93%
WSW (2400)
1b (1kt)
15/11/2019 19:20 13oC (55.4oF) 93%
WSW (2400)
1b (3kt)
15/11/2019 18:50 14oC (57.2oF) 87%
W (2700)
1b (1kt)
15/11/2019 18:20 13oC (55.4oF) 93%
WSW (2400)
1b (2kt)
15/11/2019 17:50 14oC (57.2oF) 87%
WSW (2500)
1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours