ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/09/2020 05:20 20oC (68.0oF) 52%
NW (3100)
2b (4kt)
27/09/2020 04:50 19oC (66.2oF) 55%
W (2600)
2b (4kt)
27/09/2020 04:20 19oC (66.2oF) 55%
WSW (2500)
2b (6kt)
27/09/2020 03:50 20oC (68.0oF) 48%
W (2800)
3b (7kt)
27/09/2020 03:20 20oC (68.0oF) 45%
NW (3100)
3b (7kt)
27/09/2020 02:20 20oC (68.0oF) 45%
WNW (2900)
3b (9kt)
27/09/2020 01:50 21oC (69.8oF) 42%
NW (3200)
2b (6kt)
27/09/2020 00:50 21oC (69.8oF) 45%
W (2800)
3b (7kt)
27/09/2020 00:20 21oC (69.8oF) 48%
W (2800)
3b (8kt)
26/09/2020 23:50 21oC (69.8oF) 48%
WNW (2900)
3b (7kt)
26/09/2020 23:20 21oC (69.8oF) 48%
W (2700)
4b (11kt)
26/09/2020 22:50 22oC (71.6oF) 49%
W (2800)
3b (9kt)
26/09/2020 22:20 22oC (71.6oF) 49%
W (2800)
4b (13kt)
26/09/2020 21:50 22oC (71.6oF) 49%
W (2700)
3b (9kt)
26/09/2020 21:20 22oC (71.6oF) 49%
W (2700)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours