ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/04/2021 00:20 10oC (50.0oF) 81% CALM
13/04/2021 23:50 10oC (50.0oF) 81%
W (2700)
1b (1kt)
13/04/2021 23:20 10oC (50.0oF) 81%
NNW (3300)
1b (2kt)
13/04/2021 22:50 10oC (50.0oF) 81%
NNW (3300)
1b (2kt)
13/04/2021 22:20 11oC (51.8oF) 81%
NW (3200)
1b (3kt)
13/04/2021 21:50 11oC (51.8oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
13/04/2021 21:20 12oC (53.6oF) 81%
NE (0400)
1b (3kt)
13/04/2021 20:50 13oC (55.4oF) 76%
NNE (0300)
1b (3kt)
13/04/2021 20:20 13oC (55.4oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
13/04/2021 19:50 14oC (57.2oF) 76%
SSE (1600)
1b (1kt)
13/04/2021 19:20 14oC (57.2oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
13/04/2021 18:50 15oC (59.0oF) 71%
W (2700)
2b (4kt)
13/04/2021 18:20 15oC (59.0oF) 71% VARIABLE 1b (3kt)
13/04/2021 17:50 15oC (59.0oF) 76% VARIABLE 1b (2kt)
13/04/2021 17:20 15oC (59.0oF) 76%
SW (2300)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours