ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/01/2021 14:20 15oC (59.0oF) 50%
S (1900)
4b (11kt)
24/01/2021 13:50 16oC (60.8oF) 54%
S (1900)
4b (12kt)
24/01/2021 13:20 16oC (60.8oF) 54%
SSW (2000)
3b (10kt)
24/01/2021 12:50 15oC (59.0oF) 58%
SSW (2000)
4b (12kt)
24/01/2021 12:20 16oC (60.8oF) 51%
S (1900)
3b (9kt)
24/01/2021 11:20 16oC (60.8oF) 51%
SSW (2000)
4b (11kt)
24/01/2021 10:50 16oC (60.8oF) 51%
SSW (2100)
4b (11kt)
24/01/2021 10:20 16oC (60.8oF) 54%
SW (2200)
4b (11kt)
24/01/2021 09:50 15oC (59.0oF) 58%
SW (2200)
4b (11kt)
24/01/2021 09:20 15oC (59.0oF) 58%
SW (2200)
4b (11kt)
24/01/2021 08:50 15oC (59.0oF) 62%
SW (2200)
3b (8kt)
24/01/2021 08:20 14oC (57.2oF) 66%
SSW (2100)
3b (9kt)
24/01/2021 07:50 13oC (55.4oF) 76%
SW (2200)
3b (8kt)
24/01/2021 07:20 11oC (51.8oF) 81%
WSW (2400)
2b (5kt)
24/01/2021 06:50 10oC (50.0oF) 81%
S (1900)
1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours