ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
29/02/2020 08:50 13oC (55.4oF) 58%
NNW (3400)
4b (11kt)
29/02/2020 08:20 13oC (55.4oF) 58%
NNW (3400)
4b (13kt)
29/02/2020 07:50 13oC (55.4oF) 62%
NNW (3400)
4b (14kt)
29/02/2020 07:20 13oC (55.4oF) 58%
NNW (3300)
4b (11kt)
29/02/2020 06:50 12oC (53.6oF) 66%
NNW (3300)
3b (9kt)
29/02/2020 06:20 12oC (53.6oF) 66%
NNW (3300)
3b (9kt)
29/02/2020 05:50 12oC (53.6oF) 71%
NNW (3300)
3b (9kt)
29/02/2020 05:20 12oC (53.6oF) 61%
WNW (2900)
4b (12kt)
29/02/2020 04:50 12oC (53.6oF) 61%
WNW (2900)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
29/02/2020 04:20 13oC (55.4oF) 76%
WNW (2900)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
29/02/2020 03:50 13oC (55.4oF) 76%
WNW (2900)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
29/02/2020 03:20 13oC (55.4oF) 76%
W (2700)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
29/02/2020 02:50 13oC (55.4oF) 76%
W (2700)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
29/02/2020 02:20 14oC (57.2oF) 81%
W (2600)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
29/02/2020 01:50 14oC (57.2oF) 81%
W (2600)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)

Station Observations for the last 24 hours