ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/11/2019 00:50 14oC (57.2oF) 93% CALM
16/11/2019 00:20 14oC (57.2oF) 93% CALM
15/11/2019 23:50 14oC (57.2oF) 93% CALM
15/11/2019 23:20 14oC (57.2oF) 93% CALM
15/11/2019 22:50 14oC (57.2oF) 93% CALM
15/11/2019 22:20 14oC (57.2oF) 93% CALM
15/11/2019 21:50 15oC (59.0oF) 93% CALM
15/11/2019 21:20 15oC (59.0oF) 93% CALM
15/11/2019 20:50 15oC (59.0oF) 93% CALM
15/11/2019 20:20 15oC (59.0oF) 93% CALM
15/11/2019 19:50 15oC (59.0oF) 93% CALM
15/11/2019 19:20 15oC (59.0oF) 93% CALM
15/11/2019 18:50 16oC (60.8oF) 87% CALM
15/11/2019 18:20 16oC (60.8oF) 87% CALM
15/11/2019 17:50 16oC (60.8oF) 93% CALM

Station Observations for the last 24 hours