ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/06/2020 14:50 22oC (71.6oF) 64%
W (2800)
4b (14kt)
03/06/2020 14:20 22oC (71.6oF) 64%
WNW (3000)
4b (12kt)
03/06/2020 13:50 22oC (71.6oF) 64%
WNW (2900)
4b (12kt)
03/06/2020 13:20 23oC (73.4oF) 56%
WNW (3000)
4b (14kt)
03/06/2020 12:50 23oC (73.4oF) 56%
WNW (2900)
4b (14kt)
03/06/2020 12:20 23oC (73.4oF) 56%
W (2800)
4b (14kt)
03/06/2020 11:50 23oC (73.4oF) 56%
WNW (2900)
4b (12kt)
03/06/2020 11:20 22oC (71.6oF) 59%
WNW (3000)
4b (14kt)
03/06/2020 10:50 22oC (71.6oF) 59%
NW (3100)
3b (10kt)
03/06/2020 10:20 22oC (71.6oF) 64%
WNW (3000)
4b (14kt)
03/06/2020 09:50 22oC (71.6oF) 64%
WNW (3000)
4b (14kt)
03/06/2020 09:20 22oC (71.6oF) 68%
WNW (3000)
3b (10kt)
03/06/2020 08:50 22oC (71.6oF) 68%
WNW (3000)
3b (10kt)
03/06/2020 08:20 22oC (71.6oF) 64%
WNW (3000)
3b (10kt)
03/06/2020 07:50 22oC (71.6oF) 64%
WNW (3000)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours