ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/08/2020 11:20 28oC (82.4oF) 65%
NW (3100)
5b (18kt)
08/08/2020 10:50 28oC (82.4oF) 65%
WNW (3000)
5b (17kt)
08/08/2020 10:20 28oC (82.4oF) 65%
WNW (2900)
5b (19kt)
08/08/2020 09:50 28oC (82.4oF) 61%
WNW (2900)
5b (19kt)
08/08/2020 09:20 29oC (84.2oF) 57%
WNW (2900)
5b (19kt)
08/08/2020 08:50 28oC (82.4oF) 65%
WNW (3000)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)
08/08/2020 08:20 27oC (80.6oF) 69%
WNW (2900)
4b (15kt)
08/08/2020 07:50 27oC (80.6oF) 69%
WNW (2900)
4b (14kt)
08/08/2020 07:20 27oC (80.6oF) 69%
W (2800)
4b (15kt)
08/08/2020 06:50 26oC (78.8oF) 69%
W (2800)
4b (16kt)
08/08/2020 06:20 26oC (78.8oF) 69%
WNW (2900)
4b (14kt)
08/08/2020 05:50 25oC (77.0oF) 73%
WNW (2900)
4b (12kt)
08/08/2020 05:20 25oC (77.0oF) 73%
W (2800)
4b (11kt)
08/08/2020 04:50 23oC (73.4oF) 88%
W (2700)
4b (11kt)
08/08/2020 04:20 23oC (73.4oF) 82%
W (2700)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours