ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/06/2020 15:50 21oC (69.8oF) 72%
NNW (3300)
2b (5kt)
03/06/2020 15:20 21oC (69.8oF) 72%
NNW (3300)
2b (5kt)
03/06/2020 14:50 21oC (69.8oF) 72%
NNW (3300)
2b (5kt)
03/06/2020 14:20 22oC (71.6oF) 68%
NNW (3400)
3b (7kt)
03/06/2020 13:50 22oC (71.6oF) 68%
NNW (3400)
3b (7kt)
03/06/2020 13:20 22oC (71.6oF) 68%
N (3600)
2b (4kt)
03/06/2020 12:50 23oC (73.4oF) 64%
N (3600)
2b (4kt)
03/06/2020 12:20 23oC (73.4oF) 60%
NNW (3400)
2b (6kt)
03/06/2020 11:50 23oC (73.4oF) 60%
NNW (3400)
2b (6kt)
03/06/2020 11:20 23oC (73.4oF) 60%
N (3600)
2b (6kt)
03/06/2020 10:50 23oC (73.4oF) 60%
N (3600)
2b (6kt)
03/06/2020 10:20 23oC (73.4oF) 60%
NNW (3400)
2b (6kt)
03/06/2020 09:50 23oC (73.4oF) 60%
NNW (3400)
2b (6kt)
03/06/2020 09:20 22oC (71.6oF) 64%
NNW (3400)
3b (8kt)
03/06/2020 08:50 22oC (71.6oF) 64%
NNW (3400)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours