ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/08/2020 11:50 29oC (84.2oF) 61%
NW (3200)
5b (19kt)
08/08/2020 11:20 28oC (82.4oF) 65%
NW (3200)
5b (18kt)
08/08/2020 10:50 28oC (82.4oF) 65%
NW (3100)
5b (20kt)
08/08/2020 10:20 29oC (84.2oF) 57%
NW (3100)
5b (19kt)
08/08/2020 09:50 29oC (84.2oF) 57%
NW (3100)
5b (19kt)
08/08/2020 09:20 28oC (82.4oF) 69%
NW (3100)
5b (20kt)
08/08/2020 08:50 28oC (82.4oF) 69%
NW (3100)
5b (20kt)
08/08/2020 08:20 28oC (82.4oF) 65%
WNW (3000)
5b (20kt)
08/08/2020 07:50 28oC (82.4oF) 65%
WNW (3000)
5b (19kt)
08/08/2020 07:20 28oC (82.4oF) 65%
WNW (3000)
4b (16kt)
08/08/2020 06:50 28oC (82.4oF) 61%
W (2800)
3b (9kt)
08/08/2020 06:20 27oC (80.6oF) 60%
WNW (2900)
1b (3kt)
08/08/2020 05:50 26oC (78.8oF) 64%
NNW (3300)
2b (4kt)
08/08/2020 05:20 26oC (78.8oF) 57%
SSE (1500)
2b (4kt)
08/08/2020 04:50 24oC (75.2oF) 64%
SSE (1600)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours