ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/02/2020 17:50 12oC (53.6oF) 66%
NNW (3400)
4b (15kt)
23/02/2020 17:20 12oC (53.6oF) 61%
NNW (3400)
5b (17kt)
23/02/2020 16:50 12oC (53.6oF) 61%
NNW (3300)
4b (16kt)
23/02/2020 16:20 12oC (53.6oF) 61%
NNW (3300)
5b (17kt)
23/02/2020 15:50 12oC (53.6oF) 61%
NNW (3300)
5b (18kt)
23/02/2020 15:20 12oC (53.6oF) 57%
NNW (3300)
5b (18kt)
23/02/2020 14:50 12oC (53.6oF) 57%
NW (3200)
5b (20kt)
23/02/2020 14:20 12oC (53.6oF) 57%
NW (3200)
5b (18kt)
23/02/2020 13:50 12oC (53.6oF) 57%
NW (3200)
5b (21kt)
23/02/2020 13:20 12oC (53.6oF) 57%
NNW (3300)
5b (18kt)
23/02/2020 12:50 12oC (53.6oF) 57%
NNW (3300)
5b (20kt)
23/02/2020 12:20 12oC (53.6oF) 57%
NNW (3300)
5b (19kt)
23/02/2020 11:50 12oC (53.6oF) 53%
NW (3200)
5b (19kt)
23/02/2020 11:20 12oC (53.6oF) 57%
NNW (3300)
5b (19kt)
23/02/2020 10:50 12oC (53.6oF) 57%
NNW (3300)
5b (20kt)

Station Observations for the last 24 hours