ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/10/2020 08:50 16oC (60.8oF) 93%
SSE (1600)
2b (4kt)
28/10/2020 08:20 15oC (59.0oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
28/10/2020 08:14 15oC (59.0oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
28/10/2020 07:50 0oC (32.0oF) /// VARIABLE 1b (3kt)
28/10/2020 07:20 15oC (59.0oF) 93%
SE (1300)
3b (8kt)
28/10/2020 06:56 15oC (59.0oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
28/10/2020 06:50 15oC (59.0oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
28/10/2020 06:20 17oC (62.6oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
28/10/2020 05:50 17oC (62.6oF) 87%
W (2600)
3b (10kt)
28/10/2020 05:20 19oC (66.2oF) 67%
W (2700)
4b (13kt)
28/10/2020 05:08 19oC (66.2oF) 87%
W (2800)
4b (14kt)
28/10/2020 04:50 19oC (66.2oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
28/10/2020 04:20 20oC (68.0oF) 77% VARIABLE 1b (3kt)
28/10/2020 03:50 20oC (68.0oF) 77%
SSE (1500)
3b (8kt)
28/10/2020 03:20 20oC (68.0oF) 77%
SSE (1600)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours