ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/07/2019 09:20 27oC (80.6oF) 57%
N (3600)
3b (8kt)
15/07/2019 08:50 27oC (80.6oF) 57%
N (3600)
3b (7kt)
15/07/2019 08:20 27oC (80.6oF) 69%
NE (0500)
3b (7kt)
15/07/2019 07:50 27oC (80.6oF) 69%
NNE (0300)
3b (7kt)
15/07/2019 07:20 27oC (80.6oF) 69%
NE (0400)
3b (7kt)
15/07/2019 06:50 27oC (80.6oF) 73%
NE (0500)
3b (7kt)
15/07/2019 06:20 26oC (78.8oF) 78%
ENE (0600)
3b (8kt)
15/07/2019 05:50 26oC (78.8oF) 78%
ENE (0700)
2b (6kt)
15/07/2019 05:20 26oC (78.8oF) 78%
ENE (0600)
3b (7kt)
15/07/2019 04:50 26oC (78.8oF) 78%
ENE (0600)
3b (7kt)
15/07/2019 04:20 26oC (78.8oF) 83%
NNE (0300)
2b (6kt)
15/07/2019 03:50 25oC (77.0oF) 83%
NNW (3400)
2b (5kt)
15/07/2019 03:20 26oC (78.8oF) 73%
NNW (3300)
2b (5kt)
15/07/2019 02:50 26oC (78.8oF) 73%
NW (3200)
3b (7kt)
15/07/2019 02:20 25oC (77.0oF) 73%
NW (3200)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours