ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/09/2019 22:50 20oC (68.0oF) 93%
S (1800)
2b (4kt)
19/09/2019 22:20 20oC (68.0oF) 93%
SSW (2100)
1b (3kt)
19/09/2019 21:50 21oC (69.8oF) 88%
SSW (2000)
1b (3kt)
19/09/2019 21:20 21oC (69.8oF) 88% CALM
19/09/2019 20:50 22oC (71.6oF) 88%
WSW (2400)
2b (4kt)
19/09/2019 20:20 24oC (75.2oF) 77%
WNW (3000)
3b (9kt)
19/09/2019 19:50 24oC (75.2oF) 83%
NW (3100)
3b (9kt)
19/09/2019 19:20 24oC (75.2oF) 83%
NW (3100)
3b (10kt)
19/09/2019 18:50 23oC (73.4oF) 82%
NW (3100)
3b (9kt)
19/09/2019 18:20 24oC (75.2oF) 83%
NW (3200)
3b (9kt)
19/09/2019 17:50 24oC (75.2oF) 83%
NW (3200)
3b (9kt)
19/09/2019 17:20 24oC (75.2oF) 77%
NW (3100)
4b (11kt)
19/09/2019 16:50 24oC (75.2oF) 77%
NW (3100)
4b (11kt)
19/09/2019 16:20 25oC (77.0oF) 78%
NW (3100)
4b (13kt)
19/09/2019 15:50 25oC (77.0oF) 78%
NW (3100)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours