ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/01/2021 06:20 -5oC (23.0oF) 85% CALM
20/01/2021 05:50 -6oC (21.2oF) 92% CALM
20/01/2021 05:20 -6oC (21.2oF) 92% CALM
20/01/2021 04:50 -6oC (21.2oF) 85% CALM
20/01/2021 04:20 -6oC (21.2oF) 92% CALM
20/01/2021 03:50 -5oC (23.0oF) 85% CALM
20/01/2021 03:20 -6oC (21.2oF) 92% CALM
20/01/2021 02:50 -5oC (23.0oF) 92% CALM
20/01/2021 01:50 -5oC (23.0oF) 92% CALM
20/01/2021 00:50 -4oC (24.8oF) 92% CALM
19/01/2021 23:50 -4oC (24.8oF) 86%
SSW (2100)
2b (4kt)
19/01/2021 22:50 -4oC (24.8oF) 86% CALM
19/01/2021 21:50 -4oC (24.8oF) 92% CALM
19/01/2021 20:50 -2oC (28.4oF) 86% CALM
19/01/2021 19:50 -3oC (26.6oF) 92% CALM

Station Observations for the last 24 hours