ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/06/2020 15:20 22oC (71.6oF) 37%
ESE (1100)
4b (15kt)
03/06/2020 14:50 22oC (71.6oF) 37%
ESE (1100)
3b (10kt)
03/06/2020 13:50 22oC (71.6oF) 52%
ESE (1100)
3b (8kt)
03/06/2020 13:20 22oC (71.6oF) 52%
ESE (1100)
3b (8kt)
03/06/2020 12:50 23oC (73.4oF) 35%
ENE (0600)
2b (6kt)
03/06/2020 12:20 24oC (75.2oF) 35%
E (1000)
2b (5kt)
03/06/2020 11:50 26oC (78.8oF) 33%
E (1000)
4b (13kt)
03/06/2020 10:50 24oC (75.2oF) 37%
E (1000)
2b (4kt)
03/06/2020 10:20 24oC (75.2oF) 37% CALM
03/06/2020 09:50 23oC (73.4oF) 40% CALM
03/06/2020 09:20 23oC (73.4oF) 40% CALM
03/06/2020 08:50 23oC (73.4oF) 40% CALM
03/06/2020 08:20 22oC (71.6oF) 45% CALM
03/06/2020 07:50 22oC (71.6oF) 45% CALM
03/06/2020 07:20 21oC (69.8oF) 48% CALM

Station Observations for the last 24 hours