ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/02/2020 11:50 17oC (62.6oF) 51% CALM
25/02/2020 11:20 18oC (64.4oF) 51% CALM
25/02/2020 10:50 17oC (62.6oF) 55% CALM
25/02/2020 10:20 17oC (62.6oF) 55% CALM
25/02/2020 09:50 16oC (60.8oF) 54% CALM
25/02/2020 09:20 16oC (60.8oF) 54% CALM
25/02/2020 08:50 15oC (59.0oF) 54% CALM
25/02/2020 08:20 14oC (57.2oF) 54% CALM
25/02/2020 07:50 13oC (55.4oF) 58% CALM
25/02/2020 07:20 11oC (51.8oF) 66% CALM
25/02/2020 06:50 9oC (48.2oF) 70% CALM
25/02/2020 06:20 6oC (42.8oF) 80% CALM
25/02/2020 05:50 4oC (39.2oF) 80% CALM
25/02/2020 05:20 3oC (37.4oF) 86% CALM
25/02/2020 04:50 5oC (41.0oF) 80% CALM

Station Observations for the last 24 hours