ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/09/2019 22:50 19oC (66.2oF) 93% CALM
19/09/2019 21:50 19oC (66.2oF) 93% CALM
19/09/2019 20:50 19oC (66.2oF) 100%
W (2600)
2b (6kt)
19/09/2019 19:50 19oC (66.2oF) 100%
ENE (0700)
2b (4kt)
19/09/2019 18:50 20oC (68.0oF) 82%
WNW (3000)
4b GUSTS 6b (13ktG25kt)
19/09/2019 17:50 23oC (73.4oF) 73%
E (0800)
4b GUSTS 5b (11ktG21kt)
19/09/2019 17:20 24oC (75.2oF) 68%
ENE (0700)
4b (13kt)
19/09/2019 16:50 24oC (75.2oF) 64%
ENE (0700)
4b (14kt)
19/09/2019 16:20 24oC (75.2oF) 68%
E (0800)
4b (14kt)
19/09/2019 15:50 24oC (75.2oF) 64%
E (0800)
4b (16kt)
19/09/2019 15:20 25oC (77.0oF) 60%
ENE (0700)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
19/09/2019 14:50 26oC (78.8oF) 57%
ENE (0700)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
19/09/2019 14:20 27oC (80.6oF) 53%
ENE (0700)
5b (18kt)
19/09/2019 13:50 27oC (80.6oF) 53%
ENE (0700)
5b (19kt)
19/09/2019 13:20 28oC (82.4oF) 50%
ENE (0700)
5b (17kt)

Station Observations for the last 24 hours