ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/08/2020 11:20 31oC (87.8oF) 39%
NNE (0300)
4b (12kt)
08/08/2020 10:50 31oC (87.8oF) 37%
NNE (0200)
3b (9kt)
08/08/2020 10:20 30oC (86.0oF) 44% CALM
08/08/2020 09:50 29oC (84.2oF) 47% CALM
08/08/2020 09:20 29oC (84.2oF) 47% CALM
08/08/2020 08:50 29oC (84.2oF) 47%
WSW (2400)
2b (4kt)
08/08/2020 08:20 28oC (82.4oF) 50%
WNW (2900)
2b (5kt)
08/08/2020 07:50 27oC (80.6oF) 50%
W (2700)
2b (4kt)
08/08/2020 07:20 27oC (80.6oF) 53%
WNW (2900)
2b (4kt)
08/08/2020 06:50 26oC (78.8oF) 60%
WSW (2500)
2b (4kt)
08/08/2020 06:20 24oC (75.2oF) 68% CALM
08/08/2020 05:50 23oC (73.4oF) 73% CALM
08/08/2020 05:20 21oC (69.8oF) 82% CALM
08/08/2020 04:50 20oC (68.0oF) 93% CALM
08/08/2020 04:20 19oC (66.2oF) 93% CALM

Station Observations for the last 24 hours