ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/12/2019 16:20 9oC (48.2oF) 87%
W (2800)
2b (4kt)
05/12/2019 15:50 9oC (48.2oF) 87%
W (2600)
2b (4kt)
05/12/2019 15:20 9oC (48.2oF) 87%
WSW (2500)
2b (5kt)
05/12/2019 14:50 9oC (48.2oF) 87%
WSW (2400)
2b (5kt)
05/12/2019 14:20 9oC (48.2oF) 87%
WSW (2500)
2b (6kt)
05/12/2019 13:50 9oC (48.2oF) 87%
WSW (2400)
2b (5kt)
05/12/2019 13:20 9oC (48.2oF) 87%
SW (2300)
2b (6kt)
05/12/2019 12:50 9oC (48.2oF) 87%
WSW (2400)
3b (7kt)
05/12/2019 12:20 10oC (50.0oF) 81%
W (2600)
2b (4kt)
05/12/2019 11:50 10oC (50.0oF) 76%
WNW (3000)
2b (4kt)
05/12/2019 11:20 10oC (50.0oF) 76%
WNW (3000)
2b (4kt)
05/12/2019 10:50 10oC (50.0oF) 76%
NW (3100)
2b (4kt)
05/12/2019 10:20 9oC (48.2oF) 87%
W (2600)
1b (3kt)
05/12/2019 09:50 9oC (48.2oF) 81%
W (2800)
1b (3kt)
05/12/2019 09:20 9oC (48.2oF) 81%
W (2800)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours