ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
29/02/2020 08:20 11oC (51.8oF) 29%
WNW (3000)
5b (17kt)
29/02/2020 07:50 10oC (50.0oF) 31%
WNW (3000)
5b (17kt)
29/02/2020 07:20 9oC (48.2oF) 34%
W (2700)
3b (10kt)
29/02/2020 06:50 8oC (46.4oF) 39%
WNW (2900)
3b (10kt)
29/02/2020 06:20 7oC (44.6oF) 39%
WNW (2900)
3b (9kt)
29/02/2020 05:50 6oC (42.8oF) 41%
WNW (2900)
3b (10kt)
29/02/2020 05:20 6oC (42.8oF) 41%
WNW (2900)
3b (9kt)
29/02/2020 04:50 6oC (42.8oF) 41%
W (2800)
3b (9kt)
29/02/2020 04:20 5oC (41.0oF) 48%
WNW (2900)
3b (10kt)
29/02/2020 03:50 5oC (41.0oF) 52%
WNW (2900)
3b (8kt)
29/02/2020 03:20 5oC (41.0oF) 56%
NW (3200)
3b (7kt)
29/02/2020 02:50 6oC (42.8oF) 52%
WNW (3000)
4b (11kt)
29/02/2020 01:50 6oC (42.8oF) 48%
WNW (3000)
3b (10kt)
29/02/2020 00:50 6oC (42.8oF) 52%
WNW (3000)
3b (10kt)
28/02/2020 23:50 7oC (44.6oF) 48%
WNW (2900)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours