ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/10/2020 22:50 12oC (53.6oF) 76%
W (2800)
2b (5kt)
21/10/2020 20:50 12oC (53.6oF) 76%
WSW (2400)
2b (6kt)
21/10/2020 19:50 13oC (55.4oF) 76%
W (2700)
2b (5kt)
21/10/2020 18:50 14oC (57.2oF) 71%
NW (3100)
2b (5kt)
21/10/2020 17:50 14oC (57.2oF) 66% CALM
21/10/2020 17:20 15oC (59.0oF) 62% CALM
21/10/2020 16:50 17oC (62.6oF) 55% CALM
21/10/2020 16:20 17oC (62.6oF) 55% VARIABLE 1b (3kt)
21/10/2020 15:50 17oC (62.6oF) 55% VARIABLE 1b (3kt)
21/10/2020 15:20 19oC (66.2oF) 45% CALM
21/10/2020 14:50 20oC (68.0oF) 39%
N (3500)
2b (5kt)
21/10/2020 14:20 20oC (68.0oF) 42%
N (3600)
2b (4kt)
21/10/2020 13:50 21oC (69.8oF) 37%
NNW (3300)
3b (7kt)
21/10/2020 13:20 20oC (68.0oF) 39%
NNW (3400)
3b (7kt)
21/10/2020 12:50 20oC (68.0oF) 42%
N (3500)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours